Podzimní uspávání zahrady

S příchodem podzimu jsme se v naší mateřské škole připravovali na tradiční událost uspávání zahrady, která je nejen oslavou všech krás nadcházejícího podzimu, ale také příjemným setkáním dětí, rodičů a veřejností spolu se všemi zaměstnanci mateřské školy.

Přípravy začali začátkem října ve spolupráci s rodiči, kteří se svými dětmi vyráběli podzimníčky, zvířátka, koláže. Vše se odvíjelo od jejich vlastní fantazie, dovedností, jak využít darů přírody. Těmito překrásnými výrobky jsme vyzdobili celou školku. Interiér školky tak získal zcela jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. Nelze opomenout spolupráci rodičů při sběru kaštanů pro zvířátka do lesa, za což jim patří velký dík.

Podzimní atmosféru jsme společně zakončili lampionovým průvodem. V úterý 13. listopadu rozsvítily podvečer zářící lampionky dětí. Sraz účastníků byl tradičně před mateřskou školou. Společný program byl zahájen pásmem básní a písní k uspávání zahrady, a poté následoval průvod na náměstí k baroknímu sloupu, který byl osvícen svíčkami.

V závěru programu pak následovalo společné pásmo básniček a písniček dětí. Odměnou za všechno to snažení dětem i dospělým byl skvělý mošt, ovocný punč a lahodné muffiny.

Poděkování za přípravu na společnou akci patřím všem rodičům, dětem, zaměstnancům a sponzorům školy za občerstvení.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ