Svět očima dětí

Děti ze tříd U Klauna a U Vodníka se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášenou Ministerstvem vnitra. Dětskou soutěž pořádá odbor tisku a public relations.

Cílem preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Do této soutěže byly zaslány práce těchto dětí: Vít Kotásek – kůrovec v lese, Magdaléna Mackovičová – pohled z okna, Jakub Konečný – moderní technologie (tank na kopci). Všem malým malířům děkujeme za reprezentaci školy.

Mirka