Škola v přírodě – Karlov pod Pradědem

Předškoláci se účastnili v termínu od 23. 4. – 26. 4. 2018 čtyřdenního pobytu školy v přírodě v Karlově pod Pradědem. Celý pobyt se opíral o téma život v přírodě, které nabízelo dětem seznámení se s novým prostředím a prožití se svými vrstevníky.

Našim záměrem bylo uskutečnit pobyt dětí ve škole v přírodě tak, aby si nestýskaly, aby měly radost z prožitých dnů a obohatily se o nové poznatky, které jim připravilo nové prostředí.

Plán aktivit byl sestaven tak, aby uspokojoval potřeby dětí, pobyt na čerstvém vzduchu, zdravé stravování.

Vycházky: okolí chaty, svah Po kloboukem, kopec Olomoučák, vycházky do lesa

Pohybové aktivity: cvičení, pohybové hry, hledání pokladu, orientační hry v lese

Tvořivé aktivity: konstruktivní hry (z přírodnin v lese), výtvarné činnosti, řešení hlavolamů, sluchové činnosti

Celý pobyt se nesl v duchu DESATERA OCHRÁNCE PŘÍRODY

  1. Buď věrným přítelem a strážcem přírody
  2. Uč se přírodě porozumět, znát její zákony
  3. Vnímej krásu všemi smysly, neruš ji, nenič ji
  4. Měj úctu k vodě a pečuj o prameny a studánky
  5. Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě
  6. Buď upřímným a obětavým přítelem každého ochránce přírody
  7. Pomáháme všude tam, kde bude tvé pomoci zapotřebí
  8. Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného
  9. Pohybuj se v přírodě tiše, s otevřenýma očima, abys viděl a nebyl viděn
  10. Žij podle těchto zásad a pravidel

Paní učitelky Mirka, Dáša a Pavla