Návštěva v polských Komprachticích

V loňském školním roce nás navštívily v Mateřské škole paní učitelky a paní ředitelky z Komprachtic. Prohlédly si naši školu a děti jim předvedly krátký program v podobě písní, básní a tanečků.

Ve středu 18. 4. 2018 jsme se jeli podívat do Komprachtic do mateřských škol společně s místostarostou p. Martinem Špalkem. Navštívili jsme dvě mateřské školy, kde nám také děti zazpívaly, zatancovaly, prohlédli jsme si jejich pracovní prostory, třídy, herny, šatny a v odpoledních hodinách jsme si už vyprávěli zážitky s kolegyněmi na svém pracovišti.

Stáňa