Beseda s Policií ČR v Městě Albrechticích

Plánovaná beseda v rámci preventivního programu na místním obvodním oddělení Policie ČR se uskutečnila v pátek 13. dubna 2018, kde se děti ze třídy U Klauna seznámily s chodem celého oddělení. Měli jsme možnost nakouknout pod pokličku práce příslušníků Policie. Seznámili jsme se s prací policie, dozvěděli se tak důležité věci pro svou bezpečnost /přecházení silnice, jízda na kole, ztráty a nálezy, zcizení a ničení majetku/. Navštívili jsme celu předběžného zadržení, na velké obrazovce sledovali funkci kamerového systému v obci. Na záznamu jsme se viděli, jak přecházíme silnici s vyslovenou pochvalou za používání reflexních vest a dopravního terčíku. Zážitkem pro všechny bylo snímání otisků prstů, jejich otisky jsme si odnesli. Velký zájem u dětí vyvolala možnost sednout si do policejního vozu za zvuku sirény a světelného signalizačního zařízení. Samozřejmě jsme si osahali dostupné donucovací prostředky – pouta, teleskopický obušek, helmu, čepici a velmi těžkou neprůstřelnou vestu. Za odměnu si děti přinesly spoustu zážitků, policejní omalovánky a policejní pohádky. Své zážitky děti výtvarně ztvární kresbou či malbou které jako poděkování všem příslušníkům obvodního oddělení předáme.

Mirka