Vycházka do lesa

Jak jinak pomoct lesu od různých odpadků a nečistot než ho jít uklidit. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali procházkou do nedalekého lesa směrem na Hynčice. Na okraji lesa už nás čekaly lesní pedagožky Blanka Drahotušská a Krystýna Foltová. Rozdaly všem rukavice, pytle na odpad a nečistoty. Řekly nám, co nás v lese čeká, co budeme dělat a hurá do lesa.

Sami jsme nevěřili, co všechno se dá do lesa ukrýt, vyhodit, zahrabat. Děti byly velice šikovné a snažily se vše odklidit do plastových pytlů na odpad.

Následovala i trocha zábavy. Nejdříve se však děti učily zdolávat různé přírodní překážky, ať už to byly pařezy, větvičky či ostružiní. Mezi větve stromů uvázaly lesní pedagožky provázek a na něj pověsily obrázky stínů zvířátek žijících v lese. Ty se děti učily poznávat a dozvěděly se k nim i několik nových a zajímavých informací. Stoupali jsme lesem výš, kde už na děti čekaly další činnosti. Tentokrát to byly zavěšené dvě lana mezi stromy, po kterých děti přecházely a kousek vedle si děti vyzkoušely své smyslové vnímání a procvičovaly hmat a chůzi, neboť měly zavázané oči a držely se pouze lana, které bylo různě omotané kolem několika stromů. Vnímali jsme i zvuky lesa, což bylo celkem jednoduché, stačilo být na malou chvilku potichu. A že je les i barevný, mohly děti vidět samy na vlastní oči. Všude okolo kvetly fialky, sasanky a jiné květy, ale mohly si i sáhnout na mech, který byl obrostlý na starých pařezech. Když jsme vyšli z lesa, posadili jsme se na malém paloučku a poslouchali, jaké zvuky se z lesa ozývají. Zde měly lesní pedagožky pro děti přichystané malé překvapení. Ukázaly dětem plyšové ptáčky, kteří vydávali opravdový zvuk jejich volání, štěbetání a zpívání. Hra s ptáčky se dětem moc líbila. Na úplný závěr naší společné vycházky děti ještě rozpoznávaly zvuky zvířat žijících v lesích.

Celá tato akce se konala ve spolupráci s Lesy ČR, za což děkujeme a těšíme se na další zajímavé a hravé vycházky do lesa.

Bc. Alena Glejtková