Návštěva knihovny

Děti ze třídy U Klauna navštívily ve čtvrtek 22. března 2018 místní knihovnu u příležitosti Měsíce knihy. Dostalo se nám milého přivítání samotnou paní knihovnicí Horákovou.  Nejdříve děti seznámila s významem a funkcí knihovny (půjčování a vracení knih, rozdělení do sekcí podle věku a také podle žánru). Důležitým momentem bylo připomenutí a upozornění na šetrné zacházení s knihou. Součástí návštěvy byl menší kvíz v podobě hádání hlavních postav pohádkových knížek. Nejvíc děti zaujala kniha v podobě 3D provedení – mořský svět a také porovnání nejtěžší a nejlehčí knihy. Vlastní manipulace dětí s vybranými knihami děti zaujala, hovořily o ilustracích a poslouchaly krátké úryvky knih. Už se těšíme na další zvanou návštěvu.

Mirka