Tvořivé dílničky se svatou Lucií

V úterý odpoledne 12. prosince se sešli rodiče se svými dětmi v prostorách mateřské školy, kde byl pro ně připraven předvánoční program. V každé třídě si mohli rodiče se svými dětmi vyrobit různé vánoční ozdoby, kterými si mohou vyzdobit domov na vánoční svátky. Při odchodu si každé dítě odnášelo vánoční lampičku s drobnou sladkostí.

Pro zpestření zábavného odpoledne navštívily všechna oddělení „Lucky“ nebo „Lucy“, jak se jim říkalo, oděny od hlavy až k patě do bílých plachet a na obličeji měly masku s velikým zobákem a zamoučeným obličejem. Vyzbrojeny byly peroutkami z husích brk, štětkami, kartáči, metlou a kbelíkem. Ometaly všechny kouty a rohy, vymetaly prach, ale i všechno zlé. Naše Lucky zkontrolovaly, zda u nás nemáme pavučiny, prach, špínu, ale zjistily, že všechno je v pořádku a všude je čisto. Nakonec zkontrolovaly i děti, zda mají čisté ruce, umyté zoubky, nejsou na nich nikde pavučiny, prach a opět byly spokojeny, protože všechno bylo tak, jak má být.

Pro všechny bylo připraveno během celého odpoledne drobné pohoštění.

Všichni odcházeli veselí a spokojení, z čehož jsme měli velkou radost.

p. uč. Jarka