„U Vodníka“ po prázdninách

Během měsíce září jsme se v naší třídě zaměřili zejména na pozvolnou adaptaci nových dětí a vytvoření „pravidel soužití“. Děti se postupně sblížily s ostatními kamarády, naučily se pečovat o osobní hygienu, postarat se o své věci, aktivně komunikovat s vrstevníky, spolupracovat při hrách i respektovat dospělé. Společně jsme se dohodli na jasných a smysluplných pravidlech:

  • chováme se k sobě hezky
  • mluvíme potichu a slušně
  • nasloucháme
  • pomáháme si
  • chodíme pomalu
  • šetříme vodou

… a děti se snaží  je respektovat.

p. uč. Leona a Pavla