Nová školní kuchyně v mateřské škole

V době hlavních prázdnin byla mateřská škola uzavřena na celé dva měsíce, z důvodu velkých oprav. Na školní kuchyni se podepsal zub času, a tak se začalo s postupnými opravami. V loni proběhla 1. etapa oprav prostoru myčky a tmavého nádobí a letos o prázdninách 2. etapa kuchyně, včetně vybavení interiéru novými elektrospotřebiči a nerez příslušenstvím. Celá akce proběhla v daném termínu a nové prostory se v září otevřely pro děti a jejich zaměstnance. Doufáme, že i nadále nám všem bude chutnat pod vedením paní kuchařek, kterým zároveň patří poděkování za úklid po opravách a ostatním provozním zaměstnancům.
Poděkování ředitelky školy patří firmě Lovas, která se zhostila celé akce, zřizovateli Města Město Albrechtice za poskytnuté finanční prostředky a rodičům dětí za vstřícnost k omezenému uzavření provozu v důsledku oprav. Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma a chutnalo jim jako od maminky.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ