Požární ochrana 2013

„POŽÁRNÍ  OCHRANA  OČIMA  DĚTÍ „

pro rok 2013

Mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Bruntál. Kategorii M2 tvoří děti 5 – 6 leté.

Obsahové zaměření: vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, pomoc hasičů při haváriích, živelných pohromách.

Okresní sdružení hasičů Bruntál vyhodnotí tři nejlepší práce z dané kategorie, účastníci obdrží diplomy a drobné ceny.

Posuďte sami, jak nádherné práce děti z naší MŠ vytvořily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA