Den dětí v MŠ

Dne 1. 6. se v Mateřské školce uskutečnil Dětský den. Program byl zahájen gymnastickou sestavou A. Pietrasové a Z. Židkové, krásným vystoupením sborečku Berušky a následně nám každá třída předvedla „show“ v podobě veselých tanečků.

Po hudební přehlídce se děti pustily do zábavných soutěží, které pro ně byly připraveny. Děti malovaly na balonky, zdolávaly překážkové dráhy, chodily na chůdách, házely balonky do plechové pyramidy a vyráběly medaile.

Celý den byl ve veselém duchu a po soutěžích si děti mohly zatančit a užít si svůj den. Děti poté dostaly sladkou odměnu (sponzorský dar od pana P. Husera) a rozloučili jsme se krátkou básničkou:

„Ať jsme černí, nebo bílí,
buďme k sobě vždycky milí.
Můžeme si spolu hrát,
můžeme se spolu smát.
Ať je dobře na světě,
na překrásné planetě!“
Všichni jsme si den užili a už se těšíme na příští rok!

Praktikantka Kateřina Kynická

Paní učitelky Leona a Pavla