Výlet předškoláků do Hradce nad Moravicí

V pondělí 5. června 2017 naši předškoláci jeli na výlet do Hradce nad Moravicí. Plni očekávání s objevováním něčeho nového, poznáváním neznámé krajiny a v neposlední řadě to nejdůležitější – návštěva divadelního představení. Autobusem jsme se za slunečného počasí dopravili na předem určené místo, kde ihned po příjezdu jsme se občerstvili vydatnou svačinou. Následovala krátká prohlídka zámeckých prostor s výkladem paní průvodkyně. Poté jsme přecházeli do zámeckých zahrad, kde již bylo připraveno divadlo. Shlédli jsme netradiční provedení nám známé pohádky O Bajajovi hranou herci, doplněnou o zvířecí postavu – živého koně. Měli jsme možnost sledovat jízdu Bajaji na koníkovi, jak bojoval s tříhlavým drakem, plnil úkoly a tímto vysvobodil princeznu. Pohádkou nás provázel jeden z herců – šašek. Všechny děti radostně spolupracovaly, reagovaly na příkazy šaška, tvořily tak doplněk této pohádky. Po skončení pohádky si nás herci nasměrovali do vyznačených zámeckých prostor, tam děti plnily úkoly: praní prádla na valše, mletí obilí na mlýnských kamenech, krmení zvířat – ovečky, kozička. Plni zážitků a dojmů z výletu jsme se vrátili v odpoledních hodinách zpět do MŠ.

Mirka