Den matek – ve třídě „U Berušky“

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 jsme ve třídě „U Berušky“ oslavili s maminkami Den matek. Děti maminkám zazpívaly písničky, přednesly básničky, zatancovaly taneček. Na celý program se moc těšily a především chtěly maminky potěšit a udělat je šťastné. Po programu dětí následovaly tvořivé dílny. Maminky si poseděly při kávě a se svými dětmi společně vyrobily dárečky, které si poté odnesly s sebou domů. Třídu zaplnila klidná a láskyplná atmosféra.

Velkou odměnou byla pro děti návštěva u místních atrakcí (kolotoče). Jízda ve vláčku a na dětském zvířátkovém kolotoči.

Alena a Stáňa