Čáry máry „U vodníka“ 

 

Konec měsíce dubna patřil v naší třídě kouzlům, čarování a přípravám na čarodějnický slet. Celý týden jsme zkoušeli různá zaklínadla, zaříkávadla, zpívali písně o čarodějnicích a doprovázeli je tanečky s košťátky. Z papíru jsme vystřihovali kocoury, hady i netopýry, malovali čarodějnice a tím vším jsme si proměnili celou třídu v hotové „čarodějnické doupě“. Vyvrcholením příprav bylo dopoledne v pátek 28.4., kdy si děti přinesly z domovů převleky, masky a proměnily se díky nim v čarodějnice, čaroděje i kouzelníky. Dopoledne plné zábavy, tance, řádění, čarování a také pokusů jsme si náramně užili.

p. uč. Leona a Pavla