Dopoledne s prvňáčky

Ve středu 5. 4. 2017 naši předškoláci navštívili obě první třídy ZŠ. Seznámili se s p. učitelkami Irenou Santariusovou a Vlaďkou Dudkovou, s prostředím tříd i školy a vyzkoušeli si i pár úkolů společně s prvňáky. O přestávce si popovídali se svými kamarády a nakoukli i do jejich pracovních sešitů. Na otázku „Těšíte se do školy“ – všichni s úsměvem na rtech souhlasili a nejraději by hned v lavicích zůstali.

Mirka, Stáňa, Hela