Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť.

Po náročné přípravě jsme se konečně dočkali slíbeného Masopustu. Různorodé masky zpestřily interiér třídy, šatny a v neposlední řadě chodby. Nově získané informace o starších řemeslech zanechaly v dětech něco nového, co zatím neznaly. Vždyť s řemesly, jako bednář, kovář, švec, perníkář, mlynář se běžně nesetkávají. Jednoduché texty říkadel postupně vysvětlovaly obsah a náplň práce těchto prací. Vyvrcholením této přípravy byla společná slavnost celé mateřské školy.

Mirka