Jemine domine, masopust pomine …

V duchu lidových tradic jsme společně s dětmi přivítali Masopust jako další lidovou tradici. Masopustního veselí si děti užily od samého rána, kdy do mateřské školy vstupovaly s maskami, v podobě zvířátek a různých řemeslníků – pekařů, kuchařů, kominíků. Děti procházely jednotlivými třídami, kde byl připravený program – stavění komínů, zatloukání hřebíků, práce s těstem, vykreslování papírových perníčků. Závěr masopustu vyvrcholil masopustní veselicí za doprovodu písní a tanečků. Děti tak prožily pěkné dopoledne zakončené dobrým obědem v podobě masopustních koblihů. Poděkování patří všem zaměstnanců školy za příjemnou atmosféru, kterou dětem vytvořily, paní učitelkám za výzdobu a rodičům za přípravu masek pro své děti.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka školy