Vánoční zpívání

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 vystoupil pěvecký sbor při MŠ na vánočním posezení pro důchodce. Děti předvedly pásmo vánočních písní a koled. Svým úspěšným vystoupením sklidily velký obdiv a poděkování.

Na závěr patřilo také poděkování vedení pěveckého sboru – p. uč. Mirce Včelné a Dagmar Lapuníkové.