Když ovoce dozrává, vítr si s ním pohrává …

Úryvek této básně nás inspiroval a vybízel k zapojení se všech tříd zdejší mateřské školy v Městě Albrechticích k realizaci výstavky OVOCE a ZELENINY.

Ve spolupráci s rodiči děti přinášely krásně naaranžované a barevně plody, které jsme přemístili na výstavu, pořádanou místní organizaci Českého zahrádkářského svazu dne 21. září 2016, do klubovny ZŠ. Celá výstava byla přehlídkou ovoce, zeleniny a květin vypěstovaných v naší lokalitě. Přestože letošní počasí příliš nepřálo ovoci, ale zato zelenině, květinám a bylinkám, celá výstava děti inspirovala k tomu, že své zážitky výtvarně ztvární malbou či kresbou krásnými barevnými pastelkami, které obdržely od pořádajícího svazu.

Tímto jim patří poděkování.

Miroslava Včelná
učitelka MŠ