Parní mašinka v mateřské škole

Dokázali byste si představit, že děti bude vozit parní mašinka s vagónky na zahradě mateřské školy? Nikdo nevěřil, že tomu tak bude. A co navíc – jízda vláčkem po kolejích v délce 50 m. Byla to úžasná zábava nejen pro děti, ale také pro rodiče, kteří mohli využít této jízdy. Součástí akce byly soutěže pro děti, kde plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Nemohlo chybět ani občerstvení v podobě opékání špekáčků.

Poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy za připravenou akci, panu Petru Huserovi za zajištění občerstvení a za hojnou účast rodičů a dětí.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ

gallery