Taktické cvičení v mateřské škole

V červnu 2016 proběhl v mateřské škole nácvik součinnosti jednotek požární ochrany při požáru, spojený s evakuací dětí. Vyhlášením požáru „HOŘÍ“ vyběhly všechny děti se svými učitelkami a ostatními zaměstnanci z budovy školy na zahradu, kde se nachází místo určené jako seřadiště v případě požáru. Pro děti to byla zcela nestandardní situace, musely vyběhnout ven pouze v papučích a v oblečení, které používají do tříd. Někteří byly z toho zmatení, některým ukápla slzička, ale přesto se zhostily tohoto nelehkého úkolu rychle a bez problému.

Vedoucí požární hlídky provedl kontrolu počtu dětí dle předložené docházky učitelkami z daných tříd. V tomto momentě nastal problém, kdy bylo zjištěno, že na seřadišti chybí děti ze 4. třídy U Vodníka. Ti nestačili opustit budovu únikovou cestou, neboť požár vznikl v blízkosti jejich třídy – zkratem na elektrospotřebiči v přípravně jídla. Následnou evakuací bylo 16 dětí i s paní učitelkami vyproštěno z budovy balkonem, někteří spolu s požárníky v maskách s respirátory. Na závěr celého cvičení měly děti možnost si prohlédnout výstroj požárníků i požárního auta.

Bc. Dagmar Lapuníková