Zámek Linhartovy

V úterý 28. 6. 2016 jely děti ze třídy „U Vodníka“ na výlet do Linhartov, kde si byly prohlédnout zámek.

V zámku nás mile přivítal kastelán pan Jaroslav Hrubý. Prohlédli jsme si nové expozice letadel, keramiky, panenek i s příslušenstvím, Igráčků. Velice zajímavá byla výstava podmořského světa, jejíž součástí je tajuplná ryba, kterou si děti mohly prolézt. Odvážlivci byli odměněni obrázkem „Statečný Nebojsa“. Při odchodu ze zámku děti dostaly různé reklamní letáčky, které souvisely s výstavami.

Nakonec nás čekal piknik v zámecké zahradě.

Výlet se nám moc líbil.

Alena a Leona