Střípky ze školního roku 2015/2016 ve třídě u Berušky

Vůbec se nám to nechce věřit, ale blíží se konec školního roku. Čas letí jako voda, děti povyrostly o pár centimetrů, dozrály a z mnohých jsou již předškoláci. Dovolte, abychom nabídli malou rekapitulaci …

V září ke stávajícím předškolákům přibylo šest malých holčiček. Jejich adaptace na školku proběhla bez potíží, s minimem slziček. Starší kamarádi je velice rychle přijali a stali se jejich pomocníky a ochránci. Během školního roku jsme měli spoustu zajímavých aktivit:
– tvořivé dílny s rodiči z darů podzimu
– zajímavé čtení p. uč. Zdenky Šlagorové či žáka osmé třídy Michala Šlora
– navštívili jsme rybník Celňák
– pozvali nás na návštěvu do ZŠ Opavická i Hašlerova
– naučili jsme se spoustu písní, básní, tanečků i her
– slavili jsme narozeniny kamarádů
– dověděli jsme se o českých tradicích
– navštívily nás různé divadelní společnosti s pohádkami maňáskovými i hranými herci
– proběhly besedy s lesními pedagogy, ochránci přírody i policií
– některé děti se zúčastnily školy v přírodě
– naučili jsme se čarovat i vařit lektvary
– pouklízeli jsme okolí MŠ ke Dni Země
– 14 dní u nás strávil praktikant prvního ročníku pedagogické školy Matěj Dudek
– poděkovali jsme maminkám za všechnu lásku a starost krátkým pásmem a dárečkem
– a mnoho dalšího zajímavého …

Zdá se vám toho moc? To ale zdaleka není všechno. Do konce roku nás ještě čeká vystoupení pana Klauna na školní zahradě k svátku dětí, přehlídka hudebních nástrojů v ZUŠ Město Albrechtice a slavnostní vyřazení předškoláků na zámku v Linhartovech. Poté už nás čekají snad krásně prosluněné prázdniny, které si jistě všichni zasloužíme!

Pavla a Stáňa