Beseda s lesními pedagogy

V pondělí 16. 5. 2016 jsme v MŠ přivítali lesní pedagogy – p. Blanku Drahotušskou a p. Katku Kmínkovou. Přišly za námi s další zajímavou besedou. Povídali jsme si o jaru v lese, o ptácích, i o tom proč máme rádi les.

Děti poznávaly stromy podle větviček, které s sebou lesní pedagogové přinesli. Všechny větvičky si mohly ovonět, osahat, promnout mezi prsty a různě zrakem prozkoumávat.

Rozlišovaly, zda se jedná o listnatý či jehličnatý strom. Mezi větvičkami k poznávání byla bříza, jedle, olše, modřín, líska, dub, javor, borovice, třešně, smrk a buk. Získaly tak nové poznatky, a to nejen o stromech, ale také o zvířatech či kvetoucích lesních rostlinách a jejich zvláštnostech. Poslechli jsme si pohádku „O čem si povídali Buk se Smrkem“ a následně reagovali na otázky související s tématikou. Děti si vyzkoušely skládat zajímavé puzzle s obrázky lesních zvířat a na závěr si na zvířátka i zahrály.

Nakonec si všichni vyzkoušeli pracovat s přenosným mikroskopem a pozorovali lístek břízy.

Alena a Stáňa