Příroda ve školce

Příroda je jako otevřená kniha, ve které objevujeme odpovědi na naše otázky, týkající se živých tvorů, ptáků, zvířat, dále stromů, kamenů apod. Upevňujeme sounáležitost o živou a neživou přírodu.

Dnešní návštěva lesního pedagoga paní Blanky Drahotušské k tomuto poznání mile přispěla. Četbou z knihy: „Stromy na jaře kvetou a mají plno semen“ dětem přiblížila různorodost stromů v našich lesích. Vlastním osaháním větviček vnímaly jejich strukturu, pozorovaly tvary zelených listů i jehličí, rozlišovaly plody. Dále způsobu, jakým se my chováme a ovlivňujeme stav přírody.

Názornými ukázkami v podobě dřevěných puzzlí děti společně skládaly a sestavovaly známá i neznámá zvířata (datel, sova, medvěd hnědý, liška, orel, kamzík, tetřev hlušec, prase divoké).

Průběh ukázkové hodiny dětem mnoho přinesl, jednak v obohacení svých znalostí či v praktičnosti při samostatné i kolektivní činnosti.

Mirka