Poznatky ze školy v přírodě

Skupina 20-ti dětí mateřské školy v Městě Albrechticích se zúčastnila ve dnech 2. – 5. května 2016 pobytu ve škole v přírodě. Pedagogický dozor: p. ředitelka Dagmar Lapuníková, p. učitelka Miroslava Včelná, zdravotník: p. Jaroslava Kalová.

V dopoledních hodinách jsme dorazili do Karlova a ubytovali se na chatě Zátiší. Zde jsme prožili mnoho zajímavého, nachodili spoustu kilometrů a poznávali krásy přírody.

Naše prožitky byly založeny na principu environmentální výchovy směřující k souladu člověka s životním prostředím a s cílem: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí.

Vycházeli jsme z aktuálních trendů. Spojení poznávání s pobytem na zdravém vzduchu, utužování kolektivu, být jeden druhému oporou spolu se všestranným sportovním vyžitím. V přírodním prostředí si děti posilovaly přirozenou formou prostorovou orientaci se zdokonalováním své fyzické zdatnosti.

Celý nezvyklý pobyt si děti užívaly, a přestože se těšily již domů, rády by se někdy do těchto míst vrátily.

Mirka