Čarodějnice „U Vodníka“

V měsíci dubnu se začala třída „U Vodníka“ pomaloučku proměňovat v „čarodějnický kutloch“.

Děti se seznámily s tradicí – Slet čarodějnic, k níž patří kouzla, lektvary, byliny, pochopení symbolu dobra a zla.

Celé téma bylo motivováno postavou z knihy „Malá čarodějnice“ a jejími příběhy.

Děti se tak dověděly, že čarodějnice byly symbolem zla, nečisté moci a původcem všech neduhů a nemocí. Jejich symbolické pálení charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat.

Téma bylo velice zajímavé, děti upoutalo natolik, že v maximální míře uplatnily svou fantazii a tvořivost ve všech vzdělávacích oblastech.

Vyvrcholením tématu byla akce na školní zahradě „Čarodějnické dopoledne“.

Alena a Leona