Den země v MŠ

V pátek 22. dubna 2016 děti slavily „DEN ZEMĚ“, a jak jinak, než úklidem školní zahrady.

Děti si pod vedením paní učitelek vyplely bylinkovou zahrádku, upravily stezku odvahy (kamínky, šišky, kůry), vysbíraly napadané klacíky ze stromů, šišky a neopomenuly uklidit kamínky z trávy okolo průlezek.

Poté obešly celý areál školní zahrady a vysbíraly i odpadky, které do přírody nepatří.

Děti se touto cestou samy poučily o čistotě země a kvalitě životního prostředí.

I malý krůček je významný pro tak důležitou věc.

Alena a Stáňa