Jarní výstava

Ve středu 23. března 2016 jsme navštívili „jarní výstavu“. Jako i loni jsme mohli shlédnout spoustu zajímavých a inspirativních výrobků vyrobených nejen k tématu jara a Velikonoc.

Každý rok je výstava něčím zajímavá a objeví se nové a krásné exponáty, které upoutají dětskou pozornost a zvídavost.

Z některých výrobků byly děti velice potěšené a nadšené. Dětský výraz a projev spokojenosti byl výrazný.

Děkujeme za pozvání.

Alena a Leona