Vynášení Moreny

V pondělí 21. 3. 2016 šly všechny děti z MŠ Město Albrechtice vynášet Morenu. Tento zvyk je spojen s koncem zimy a počátkem jara.

Šli jsme průvodem přes město a za zpěvu písně „Zimo, zimo, táhni pryč“ vyháněli zimu.

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na Tě vezmu bič.
Zatahám Tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátí nazpátek, svleču zimní kabátek.

Jaro jsme vítali hudebně pohybovými hrami, říkačkami a básněmi. Celý program byl ukončen zapálením Moreny a vhozením do řeky.

Jaro, vítej!

Alena a Stáňa