Předčtenářská gramotnost v mateřské škole

Mateřská škola v rámci třídních projektů „Čteme dětem“ nabízí k poslechu nepřeberné množství české i světové literatury. Děti se tak seznamují s pohádkami z různých oblastí, získávají neocenitelné zkušenosti, naučí se poznávat ponaučení, moudra a získávat tak lásku k literatuře. Nejde jen o to, přečíst si každý den příběh na pokračování, ale důležité je následně si o obsahu s dětmi povídat, diskutovat o něm. Děti si tímto zlepšují paměťové, řečové a komunikativní dovednosti.

Do projektu Čteme dětem, se zapojily také děti ze základní školy – žák Michal Šlor předčítal dětem „U Berušek“ v rámci odpoledního odpočívání. Pozvání přijala bývalá paní učitelka Jana Měrková, která dětem „ U Sluníčka“ vyprávěla pohádky. Do školky zavítala paní Zdenka Šlagorová, která seznámila děti s pohádkami Jana Drdy. Velké překvapení bylo připraveno pro děti ve třídě „U Klauna“. Pohádky přišel dětem vyprávět děda Josef Žídek. Radost měly nejen jeho dvě vnoučátka, ale i ostatní děti. Aby děda vyprávěl pohádky v mateřské škole – to už je co říct! Jménem celé mateřské školy jim tímto děkujeme, že se zapojily do našeho projektu.

V měsíci březnu jsme navštívili místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravily soutěžní program, který byl zaměřen na vztah ke knihám, prohlížením dětských knih, poslechem čteného úryvku s následným vyprávěním. Děti byly odměněny čokoládovou medailí. Poděkování patří knihovnicím p. Horákové a Seidlové, za příjemně strávené dopoledne.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ