Návštěva Berušek ve škole

Blíží se zápis prvňáčků do Základní školy. Využili jsme pozvání a s našimi předškoláky jsme navštívili třídu p. učitelky Jitky Hlaváčkové, kde nám děti předvedly, jak umí už pěkně číst a počítat. Společně jsme si zahráli pohybové hry, u kterých jsme se i zasmáli. Děkujeme za příjemné dopoledne.