Návštěva ZŠ Hašlerova

Děkujeme za pozvání a příjemné chvíle strávené ve společnosti dětí a pedagogů ZŠ Hašlerova.

Adventní čas jsme si zpříjemnili vánočkou a výrobou vánočních ozdob.

Za MŠ Město Albrechtice

Alena, Leona a Helena