Světelná šou aneb Martinská světýlka

 

V naší mateřské škole přibližujeme dětem lidové tradice, obyčeje a pranostiky. V úterý 10. listopadu jsme se společně připravovali na lampiónový průvod spojený s příjezdem Svatého Martina. V duchu této tradice paní učitelky seznamovaly děti s dávnou legendou, která se k Svatému Martinovi traduje.

Akci Martinská světýlka jsme zahájili lampiónovým průvodem dětí, rodičů a široké veřejnosti. Za zpěvu písně „Neseme světlo Martinovi“ jsme společně přivítali Svatého Martina na bílém koni a vydali se společně na náměstí, kde program dětí pokračoval se zvyky a obyčeji spjatými s touto legendou. Při odjezdu Svatý Martin obdaroval děti perníkovou podkovou, poděkoval všem přítomným za pohostinnost a než zmizel ve tmě, vyzval všechny ke společnému hodování. Vyvrcholením a velkým překvapením zejména pro děti byla světelná šou, kterou předvedla skupina Akáda ze Šumperku. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk od všech dětí a občanů z našeho města.

Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli: především zaměstnancům MŠ, zřizovateli města Město Albrechtice, panu Vabrouškovi, panu Luďku Kozelskému, paní Vičíkové, panu Iliadisovi, rodičům dětí a občanům města za hojnou účast.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ

Všechny fotografie na Rajce.net.