Tvořivé dílny U Sluníčka

Ve čtvrtek 22. října se ve třídě U Sluníčka tvořilo. Tvořivé dílny jsou oblíbené zejména pro rodiče dětí, kteří s námi prožili krásné a pohodové odpoledne. Společně se svými dětmi vyráběli, tvořili z nepřeberného množství přírodnin různé podzimníčky. Nabídku nám zpestřila p. Katka Vrbová o netradiční techniky. Výrobky budou vystaveny v MŠ a pro všechny návštěvníky školky budou inspirací, co lze všechno vytvořit z těchto podzimních přírodnin.

p. uč. Hela