Exotická návštěva

První říjnový den si paní učitelky připravily pro děti „od Berušky“ velké překvapení. Pozvaly do naší třídy kamarády ze světa zvířat. V první bedně, vystlané pilinami, vykukovalo asi sedm ježků afrických. Děti se dověděly, co všechno potřebují ke spokojenému životu, jakou potravu přijímají, co dělají ve dne, v noci … Při jejich pohlazení jsme zjistili, že jejich bodliny vůbec nepíchají.

Z druhého boxu na nás vznešeně zírala agama. Byla vážná a děti z ní měly opravdový respekt. Její drsná kůže s bodlinkami naháněla strach. Její chovatelka – paní Janešíková dětem vysvětlila, že zvíře je velmi hodné a vůbec není nebezpečné. Avšak odvážlivců k pohlazení se našlo jen málo. Ještě pár foteček a zase někdy příště …