Adaptace dětí ve třídě U klauna

Adaptace dětí ve třídě U klauna v novém školním roku 2015/2016

Při vstupu dítěte do mateřské školy byla rodičům nabídnuta možnost individuální adaptace, začleňování jejich ratolestí do nového prostředí, na nové kamarády, p. učitelky, hračky a zejména na velkou změnu v jejich dosavadním životě – na první odloučení od rodiny.

V prvních dnech se nové děti postupně seznamovaly s třídou, přidělenou značkou, místem u stolu. Vše bylo pro ně nezvyklé a hlavně nové, nepochopitelné.

  • Samostatně se najíst
  • Oblékat
  • Používat WC
  • Dodržovat stanovená pravidla
  • Respektování druhých
  • Spolupracovat

Každé z nově příchozích dětí na velké změny reagovaly jinak. Někteří vcelku dobře, jiní pláčem a lítostí. Uplynul jeden měsíc a nepoznali byste, jak se tyto děti rychle zadaptovaly. Vždyť adaptační proces slouží k nastavení si pravidel při docházce dítěte do mateřské školy v jeho prvních dnech.

p. uč. Mirka