Jdeme do školky …

Prázdniny utekly jako voda a 1. září se opět otevřely dveře pro naše nejmenší kamarády.

V tomto školním roce bude naši MŠ navštěvovat 95 dětí.

Největší změny čekaly na děti ve třídě „U Sluníčka“. Mají nejen nové sociální zařízení a umyvárnu, ale také novou paní učitelku Renatu Krasovou, která se na děti moc těšila.

Alena a Stáňa