Sportovní hry mateřských škol

V úterý 2. 6. 2015 uspořádala mateřská škola Město Albrechtice již 3. ročník sportovních her za účastí okolních mateřských škol Liptáně, Třemešné a Jindřichova ve Slezsku. Hry byly určeny pro děti ve věku 4 – 6 let se zaměřením na zdravý životní styl, pohotovou orientaci, jako součást prevence negativních společenských jevů.

Sportovní hry byly zahájeny p. starostou L. Volkem, místostarostou M. Špalkem a ředitelkou školy. Po zaznění hymny „Není nutno, aby bylo přímo veselo“, byli účastníci seznámeni s pravidly jednotlivých disciplín.

Soutěžilo se v pěti disciplínách:
skákání v pytli
překážková chůze
pětiskok žabáků
štafetový běh
hod na plechovky

Každá vysílající MŠ měla svoji vlajku s logem, barevné dresy a pozdrav. Závěr sportovních her patřil všem zúčastněným, odměnou pro děti byly medaile, diplomy, upomínkové předměty a občerstvení.

Poté p. ředitelka pořádající mateřské školy předala štafetu v konání sportovních her mateřské škole Jindřichov ve Slezsku, která se tak stane pořádající organizací v roce 2016.

SPORTU ZDAR!!!!