Beseda s Policií

Ve středu 3. 6. 2015 za námi do MŠ přišly 2 policistky a besedovaly s dětmi na téma „Prázdniny a možná rizika“.

Nechyběla ukázka neprůstřelné vesty (její výplň a váha), pout (želízek) a samozřejmě policejního vozu. Ten děti velmi zaujal. Samy si tak vyzkoušely, jaké to je, sedět v policejním autě, které může spustit sirénu s majáky.

Beseda byla poučná a zajímavá, neboť děti získaly informace o bezpečném chování a jednání především přes nadcházející prázdniny, které s sebou nesou velké množství dětských úrazů a nehod.

Děkujeme a těšíme se na další návštěvu s besedou na aktuální téma.

p. uč. Alena