Výlet do Dinoparku

V úterý 19. května 2015 jsme jeli s předškoláky na výlet do Dinoparku Orlová.

Cesta nám pěkně ubíhala a my se těšili, co nás v Dinoparku čeká.

Při vstupu se ozýval řev a funění prehistorických zvířat.

Uvítal nás kapitán ponorky v 3D kině a dále jsme se vydali po značených stezkách za poznáním veleještěrů z dob druhohor.

Prošli jsme hustým pralesem, viděli velké ptakoještěry, veleplazy, ale i místní flóru (houby, kvetoucí mech, kytky, kapradiny a další rostliny, kterým se v tomto prostředí hojně daří).
Stezka nás zavedla do úžasné scenérie údolí plného veleještěrů a dinosaurů.
Určitým úsekem cesty nás provezl vláček a my si tak mohli vychutnat krásy a obdivovat dokonalost zvířat a celé expozice.

Děti se vyřádily na průlezkách, lanové věži i v labyrintu s překvapením na konci cesty.
Po načerpání sil jsme se rozhodli zdolat stoupající obří stezku s balvany a dřevěnými překážkami.

Z kopce se nám naskytl výhled na celé údolí.

Výlet se nám moc líbil, i když nám některá zvířata naháněla pěknou hrůzu, nejen svým řevem, pohyby, ale i ostatními projevy.

p. uč. Alena Glejtková