Otvírání Jara ve třídě U Klauna


Ťuky, ťuky na vrátka řeklo jaro voňavě,
otvíralo poupátka, čmáralo si po trávě.
Čmáry, čmáry na zeleno, na červeno, na žluto,
všechno už je obarveno, všechno už je rozvito.

V období „Když Jaro zavoní“ určujeme základní znaky Jara.
Získáváme informace pro vytvoření kladného vztahu k přírodě, k objevování nových věcí. Názvy prvních jarních květin nám již nejsou cizí. Hravou formou odpovídáme na otázky typu: Kdepak ty rosteš? Jakou máš barvu? Jak ti říkají? Kromě rozvoje poznání podporujeme citovou, etickou, zdravotní a enviromentální výchovu.
Nedílnou součástí Jara je návrat ptáčků z jižních krajin. Někteří se uhnízdili u nás na školní zahradě v dřevěných domečcích, rozmístěných na stromech. Nezapomeneme také na hmyz, vylézající z trávy. Společně bádáme a pomocí kouzelné lupy rozumujeme nad stavbou jejich těl. Z podzimku máme v malém teráriu housenku a často pozorujeme její přeměnu. Zatím pouze je v kokonu. I tato přeměna byla pro nás záhadou.
Ve třídě si hrajeme, stříháme, lepíme, skládáme z dostupných materiálů a postupně vylepšujeme Jaro. Nesmíme zapomenout na Den Země, kdy jsme se zapojili do úklidu školní zahrady sběrem klacíků, kamínků a v neposlední řadě pletí plevele v naší bylinkové zahrádce.

Klauňáci a Mirka