Poznávání sebe sama – lidské tělo

V zimním období jsme se rozhodli dětem naplnit dny novým poznáním, a to ne ledasjakým, ale vlastního těla.

V připraveném projektu se tak děti mohly seznámit s celým lidským tělem. Začali jsme od samého začátku a tím byla kostra člověka. Ze všeho nejdříve si tedy děti mohly osahat kostru, neboť do MŠ donesly celou kostru i s vnitřními orgány. Složit kostru a doplnit ji vnitřními orgány podle přesného uložení v těle nám dalo pěkně zabrat. Věnovaly jsme tomu proto dostatek času, aby si děti osvojily základní důležité vnitřní orgány, bez kterých bychom nemohli fungovat.

 Pracovali jsme s encyklopediemi, obrázkovým materiálem, ale také s knihami na odborné úrovni, které nám posloužily k získání nových informací a důležitých poznatků. Velkým přínosem pro dětské vnímání bylo DVD „Byl jednou jeden život“, který nám animovanou formou vysvětluje celé složení lidského těla.

Díky získaným vědomostem byly děti schopny nakreslit jak lidský mozek, tak i srdce a celý krevní oběh v těle člověka. Nevynechali jsme ani stavbu svalů, a to jak na horní končetině (ruka), tak i dolní končetině (noha).

Neopomenuli jsme ani lidské smysly (sluch, hmat, zrak, čich a chuť) a pomocí her jsme je rozvíjeli.

Vedly jsme děti k uvědomění si nutnosti pečovat o své zdraví a tím se vyvarovat nebezpečí ve formě bakterií, virů a infekcí.

Cílem celého projektu bylo rozlišit a ukázat vnější části i vnitřní orgány, které jsou důležité a nezbytné pro život člověka. Nové a rozšířené poznání především starší děti přiměno více se o své tělo zajímat a starat.

 paní uč. Alena a Leona