Návštěva vodárny

V rámci projektu „Zahrada je naše učitelka“ se děti ze třídy Berušky seznámili s důležitostí vody, a to hned ve Městě Albrechticích, kde jsme navštívili vodárnu. Beseda s panem Berkovcem byla pro děti zajímavá, poutavá a několik pokynů si mohly samy vyzkoušet. Největším lákadlem bylo sledovat velké potrubí a moci si dokonce potočit s ventilem.