Tvořivá keramika


Děti se neustále seznamují s novými věcmi, pomůckami a materiály. Mezi další z nich můžeme zařadit práci s hlínou, se kterou se dají dělat, jak už jsme několikrát zkusili, zázraky.

Pan učitel Jaroslav Hrubý nás nikdy neodmítne, ba naopak má pro nás nachystané nové a nové náměty ke zpracování, kterých rádi využíváme.

Tentokrát na nás čekalo vánoční překvapení. Všichni jsme se snažili pracovat podle pokynů pana Hrubého. Chtělo to notnou dávku odvahy, soustředěnosti a píle. Paní učitelky na vše dohlížely a byly nápomocny dle potřeb dětí.

Už teď se těšíme na výsledek našeho snažení a zároveň děkujeme panu Hrubému za čas nám věnovaný.

Za třídu „U Vodníka“ p. uč. Alena a Leona