Podzim kolem nás

Kdo bez štětce, bez barev
obarví nám pestře les?

(podzim)

V tomto období ve třídě U Klauna rozvíjíme kulturně estetické dovednosti a estetický vztah ke světu, tím si uvědomujeme veškeré zákonitosti přírody.

Stanovené cíle realizujeme různými metodami. Nejdříve se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu (plody, listí, práce na zahradě, hry dětí).

Své činnosti přizpůsobujeme věkovým zvláštnostem. Básničkou o velikánské bramboře, která se kutálela ze dvora, jsme určovali druhy zpracování brambor, jejich využití v kuchyni. Pro děti bylo zajímavé pozorování změny nejen barvy, ale také tvaru rozkrojených brambor. Měkké kostičky se po navlékání vlivem tepla měnily na tvrdé, šedé korále. Podařili se nám také skvělí bramboroví panáčci.

Poté jsme se těšili na jednu z mnoha atraktivních činností – výrobu draků. K vlastní práci v manipulačních činnostech jsme využili veškerý dostupný materiál od vršků PT láhví, různých obalů, malých dřívek, kuchyňských hadříků, kamínků, větviček až jsme se dostali k malování.

Výsledky našich prací dokážete posoudit podle uvedených fotografií.

Mirka