Beseda o záchraně planety


Jak chránit přírodu a tím zachránit planetu Zemi jsme se dověděli v úterý 4. 11. 2014, kdy v MŠ proběhla velice zajímavá a poučná beseda s panem Jeglíkem.

Děti vyslechly celý příběh o záchraně varana komodského, který byl lapen do drátové pasti. Toto zvíře (ještěr a předchůdce draka, jak nám bylo řečeno) je jedním z nejstarších dravců. Jeho výskyt sahá až do vzdálených třetihor. Přizpůsobil se životu v savaně a monzunových lesů. Loví prasata, buvoly, ale nepohrdne ani mršinou. Díky svému apetitu dorůstá dospělý jedinec do velikosti 3m. Ve volné přírodě se dožívá 50 let. Jeho domovem je Indonésie, kde mají lidé z GREEN LIFE rezervaci v národním parku GUNUNG LEUSER a tím jsou blíž ekologickým problémům, jež neustále řeší a odstraňují. Malými krůčky se tito obětaví lidé snaží o záchranu zvířat na Komodských ostrovech (především varanů, ale i tygra sumatránského).

Největší hrozbou jsou pytláci, kteří svým neuváženým jednáním způsobují nenahraditelné škody.

Přírodu bychom měli všichni respektovat, uctívat, neznečišťovat a hlavně chránit.

K tomuto tématu jsme viděli film MONZUNOVÝ LES, který byl doprovázen mluveným slovem.

Děti viděli též záběry z nainstalovaných fotopastí, které vyfotily pralesního bažanta – Arguse, medvěda malajského (nejmenší medvěd), ale i slona sumaterského pralesního.

V závěrečném kvizu jsme soutěžili a odpovídali na otázky, čímž jsme si vyzkoušeli naši pozornost. Odměna přišla v podání samolepek a pro nejbystřejšího Jirku Pokludu to byl diplom a časopis o přírodě.

Za besedu děkujeme, byla velkým přínosem a těšíme se na další poznatky z cest po Indonésii.

Alena Glejtková a Leona Tuhá