„O rukavičce“

A ve velké fujavici, ztratil dědeček rukavici …

My děti ze třídy „Motýlci“ jsme dědečkovi pomohly rukavici najít. Děti spolupracovaly a společně hledaly řešení labyrintu, skládaly z dílů v celek, procvičovaly si paměť, která zvířátka se v rukavici zabydlela. A jak pohádka skončila? Dědeček svou ztracenou rukavici našel.