Únor s pohádkou O slepičce

V únoru jsme dramatizací pohádky dětem přiblížili rčení:“ Bez práce nejsou koláče“, představili si různá povolání, vysvětlili jsme si důležitost mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce a komunikace v každodenním životě. Různými činnostmi, aktivitami či námětovými hrami děti postupně získávají povědomí o základních mezilidských morálních hodnotách. Manipulací s drobnými předměty a potravinami si zase vyzkoušely například povolání kuchaře a získaly více manuální zručnosti.

V únoru jsme oslavili také tradiční lidový zvyk a obyčej, kterým je Masopust plný veselí, tance, hodování a dobrot.